Lean System

Giới thiệu hệ thống phần mềm quản lý tinh gọn: LeanCRM, LeanSCM, LeanMRP,…

  1. LeanSCRM: Hệ thống quản lý Mua hàng –  Bán hàng – Kho hàng.
  2. LeanCRM: Hệ thống phần mềm CRM
  3. LeanMRP: Hệ thống phần mềm quản lý sản xuất
  4. LeanAAM: Hệ thống phần mềm quản lý tài sản và bảo trì
  5. LeanHRM: Hệ thống phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Xu ly 4

Cách thức cài đặt và tìm hiểu và sử dụng:

  1. Cài Database Server vào máy tính (máy cá nhân hoặc máy chủ)
  2. Chép CSDL LeanSCRM.fdb vào một thư mục trên máy
  3. Dùng Config Tool có trong bản cài đặt LeanSCRM để cấu hình các thông số kết nối đến CSDL
  4. Sau khi kết nối thành công, chạy thử tập tin LeanSCRM.exe

<=> Nếu gặp khó khăn gì cần hỗ trợ hoặc cần thêm thông tin gì xin liên hệ: mthehung@gmail.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s