Nikaya Reading 3.0

Phần mềm đọc kinh Nikaya Reading đã được cập nhật lên phiên bản 3.0

  • Bổ sung các bản dịch tiếng Việt mới từ dự án tamtangpaliviet.net:

Tiểu Tụng

Pháp Cú

Phật Tự Thuyết

Phật Thuyết Như Vậy

Kinh Tập

Trưởng Lão Tăng Kệ

Trưởng Lão Ni Kệ

  • Bổ sung dữ liệu tiếng Anh, Tương Ưng Bộ
  • Bổ sung chức năng đọc kệ Pali trong một số phẩm thuộc kinh Pháp Cú
  • Bổ sung dữ liệu từ điển Pali – Việt
  • Bổ sung và chỉnh sửa một số chức năng trong phần mềm

 

Địa chỉ download: Nikaya Reading Setup

 

04/2017

Mai Thế Hùng

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s