Cập nhật phần mềm Nikaya Reading và Vinaya Reflection

Phần mềm Nikaya Reading và Vinaya Reflection vừa được cập nhật một số tính năng và nội dung.

Do sự thay đổi chưa đủ lớn để nâng cấp phiên bản nên Nikaya Reading hiện nay vẫn giữ nguyên theo phiên bản 2.0 (2.0.1) và Vinaya Reflection vẫn là phiên bản 1.0 (1.0.1)

Người dùng có thể tải phần mềm về theo địa chỉ:

Nikaya Reading 2.0

Vinaya Reflection 1.0

 

07/10/2015

Mai Thế Hùng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s