Chương trình tính toán “những ngày số 0”

Có rất nhiều điều bí ẩn liên quan đến nhịp sinh học của con người mà mỗi lần chúng ta thử tìm hiểu nó, đối chiếu nó với thực tế cuộc sống, đôi khi, cũng khám phá thêm được những điều thú vị. Từ lâu, nhiều người thường nhắc đến thuyết ”những ngày nguy hiểm” được các nhà nghiên cứu rút ra từ nhịp sinh học. Theo đó, thì từ lúc sinh ra, trong cơ thể con người thường xuyên có 3 chu kỳ khác nhau, biến đổi độc lập với nhau: chu kỳ thể lực (23 ngày), chu kỳ tình cảm (28 ngày) và chu kỳ trí tuệ (33 ngày). Trong mỗi chu kỳ, nửa đầu được gọi là phần Dương (+) thường sáng sủa, tốt đẹp; nửa chu kỳ sau được gọi là phần Âm (-) thường không được thuận lợi.

Trong phần Dương của chu kỳ thể lực (ứng với 11 ngày rưỡi đầu) con người thường có sức khỏe tốt, phản ứng nhanh nhẹn, các hoạt động về thể lực được tiến hành trôi chảy, có hiệu quả cao. Trong 14 ngày đầu của chu kỳ tình cảm, con người thường thoải mái, lạc quan, cảm thấy yêu đời hơn, sau đó giảm dần về cuối chu kỳ, khi đó, tinh thần thường không ổn định, dễ cáu gắt,…Còn trong phần Dương của chu kỳ trí tuệ (16 ngày rưỡi đầu) con người thường minh mẫn, có nhiều khả năng sáng tạo; phán đoán, xử lý các tình huống một cách sáng suốt, thông minh,…sau đó giảm dần về cuối phần Âm của chu kỳ.

Ðiều quan tâm nhất ở đây là “Ngày số không” – đó là ngày xấu, ngày nguy hiểm. Ngày số không là ngày chuyển tiếp giữa hai nửa chu kỳ từ Dương sang Âm. Vào những ngày này, con người thường hay gặp những rủi ro, bất trắc, công việc tiến hành không thuận lợi, kết quả không như ý muốn. Dĩ nhiên, không một ai muốn mình bị “những ngày số không” xui xẻo đó quấy rầy, kìm hãm và họ sẽ tìm cách tránh đi, giảm thiểu rủi ro mà trong những ngày đó họ có thể gặp phải. Ðây chỉ là những giả thuyết, tuy nhiên, trong thực tế, sự hiện hữu của nó không phải là không có. Ví dụ: ở nước cộng hòa Grudia khi áp dụng trong thực tiễn với mục đích hạn chế các tai nạn trong giao thông thì kết quả tai nạn giao thông giảm 1/4, còn các hãng xe buýt ở Nhật Bản đã giảm 50% – một con số không ngờ.

Cách tính ”những ngày số không” cũng tương đối đơn giản, bạn có thể tự tính toán những ngày số không cho mình, cho người khác để có một cách nhìn toàn diện hơn về những sinh hoạt trong cuộc sống, trong học tập, trong công việc hàng ngày của mình. Cách tính như sau: Lấy tổng số ngày kể từ ngày sinh của môt người nào đó tới ngày đầu tiên của tháng hiện tại rồi chia cho số lượng ngày của từng chu kỳ 23, 28, 33. Những số dư còn lại sau khi chia sẽ chỉ rõ con số đầu tiên của tháng hiện tại rơi vào ngày thứ mấy của chu kỳ.(Ðiểm khởi đầu của chu kỳ được tính là ngày dương đầu tiên). Sau đây là hàm Sum_Day, được viết trên ngôn ngữ Pascal để tính tổng số ngày giữa hai ngày (Hàm Sum_Day được tính toán trên cơ sở hệ đếm thời gian của Dương lịch).

// Hàm tính tổng số ngày từ ngày đầu năm cho tới ngày bất kỳ trong năm.

Function Number_Day(dd,mm,yy : integer): integer;
Var     i: byte;
CountDay : Integer;
Begin
CountDay:=0;
if mm>1 then
begin
for i:=1 to mm-1 do
case i of
1,3,5,7,8,10,12 : CountDay:=CountDay+31;
4,6,9,11 : CountDay:=CountDay+30;
2 : If yy mod 4 =0 then CountDay:=CountDay+29  // Năm nhuận
else CountDay:=CountDay+28;
end;
CountDay:=CountDay+dd;
end
else CountDay:=CountDay+dd;
Number_Day:=CountDay;
End;

// Hàm tính tổng số ngày giữa hai ngày bất kỳ theo hệ Dương lịch

Function Sum_Day(FDay,FMonth,FYear,LDay,LMonth,LYear : integer):longint;
Var          TotalDay : Longint;
count,i : integer;
First, Last: Integer;
Begin
TotalDay:=0;Count:=0;
First:= Number_Day(FDay,FMonth,FYear);
Last:= Number_Day(LDay,LMonth,LYear);

If FYear <=1903 then // Lấy năm 1904 làm gốc
Begin
For i:=FYear+1 to 1904 do
If i mod 4 = 0 then
begin
TotalDay:=TotalDay+366;
Count:=Count+1;
end;
If FYear mod 4 <> 0 then
TotalDay:= TotalDay+(LYear-FYear-Count-1)*365+365- First + Last -LDay+2
else
TotalDay:= TotalDay+(LYear-FYear-Count-1)*365+366- First + Last -LDay+2;
End;
If FYear=1904 then
begin
if FMonth<=2 then TotalDay:=61- First +1
else TotalDay:= First – Last +1;
end;
If FYear>1904 then
Begin
For i:= 1904 to FYear-1 do
if i mod 4 =0 then
begin
TotalDay:=TotalDay+366;
Count:=Count+1;
end;
If FYear mod 4 <>0 then
TotalDay:= TotalDay+(FYear-1904-Count-1)*365+365+ First – Last +LDay-1
else
TotalDay:= TotalDay+(FYear-1904-Count-1)*365+366+ First – Last +LDay-1;
End;
Sum_Day:=TotalDay;
End;

Bạn có thể tự suy ngẫm, tính toán để tự rút ra, xác lập lấy chu kỳ sinh học cho chính mình hoặc cho bất kỳ một người nào khác, nhất định, bạn sẽ tìm thấy ở đó những điều thú vị bất ngờ. Ðặc biệt, nếu bạn kết hợp “những ngày số không” với quy luật hoạt động của tuần trăng và những bí mật trong các triết lý Á Ðông khác, như xem đường đời “dịch chuyển” như thế nào theo Dịch Lý (ứng dụng cụ thể là Bát Tự Hà Lạc), bạn sẽ tìm thấy được rất nhiều điều lạ lùng, kỳ thú nhưng lại rất thiết thực.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s